Danh sách doanh nghiệp của các nước đủ đIều kiện xuất khẩu sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm vào việt nam

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 Greece 08/11/2022  Tải về
2 Latvia 21/12/2022  Tải về
3 Turkey 21/12/2022  Tải về
4 Russia 17/03/2023  Tải về
5 Ireland 14/10/2021  Tải về
6 Oman 26/09/2022  Tải về
7 Uruguay 10/02/2023  Tải về
8 United States 10/02/2023  Tải về 
9 United Kingdom 10/02/2023  Tải về
10 Thailand 03/01/2023  Tải về
11 Taiwan, Province Of China 03/01/2023  Tải về
12 Sweden 03/01/2023  Tải về
13 Spain 08/09/2022  Tải về
14 Singapore 14/09/2021  Tải về
15 Philippines 10/02/2023  Tải về
16 Peru 26/09/2022  Tải về
17 Poland 21/12/2022  Tải về
18 Norway 18/11/2020  Tải về
19 Netherlands 21/12/2022  Tải về
20 New Zealand 20/08/2021  Tải về
21 Myanmar 03/08/2021  Tải về
22 Malaysia 03/01/2023  Tải về
23 Lithuania 12/01/2023  Tải về
24 Korea, Republic Of 10/02/2023  Tải về
25 Japan 15/03/2023  Tải về
26 Indonesia 12/07/2022  Tải về
27 India 17/03/2023  Tải về
28 Iceland 03/08/2021  Tải về
29 Germany 06/08/2019  Tải về
30 Greenland 12/08/2022  Tải về
31 France 13/02/2023  Tải về
32 Finland 06/01/2022  Tải về
33 Faroe Islands 05/10/2017  Tải về
34 Estonia 26/08/2021  Tải về
35 Denmark 08/11/2022  Tải về
36 Cuba 05/10/2017  Tải về
37 China 20/12/2022  Tải về
38 Chile 08/11/2022  Tải về
39 Canada 11/03/2022  Tải về
40 Brunei 01/10/2019  Tải về
41 Australia 03/01/2023  Tải về
42 Argentina 17/03/2023  Tải về

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ