Trị giá tính thuế

TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ

  1. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
  2. Luật Hải quan, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QHH11 ngày 14/6/2005 (Điều 72);
  3. Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
  4. Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
  5. Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
  6. Thông tư số 59/2007/TT-BTC, ngày 14/6/2007, hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

I.  Đối tượng áp dụng: Cách tính thuế giá trị gia tăng năm 2019

– Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên có quy định khác với  Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì thực hiện theo quy định tại Điều ước quốc tế đó.

II. Trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

Trị giá Hải quan nhằm mục đích tính thuế gọi là trị giá tính thuế.

– Đối với hàng hoá xuất khẩu: trị giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAP) không bao gồm phí bảo hiểm I và phí vận tải F.

– Đối với hàng hoá nhập khẩu: trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Việc xác định trị giá tính thuế  dựa trên cơ sở các thông tin chứng từ được ghi chép và phản ánh theo các nguyên tắc kế toán quy định của Luật kế toán Việt nam; các nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận của nước có liên quan.

III.  Thời điểm xác định trị giá tính thuế:

– Thời điểm xác định trị giá tính thuế là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá tính thuế theo mẫu quy định và nộp cho cơ quan hải quan cùng với tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Trường hợp trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định thì thời điểm xác định trị giá tính thuế là ngày cơ quan hải quan xác định trị giá

IV.  Đồng tiền và tỷ giá để xác định trị giá tính thuế

Giá tính thuế giá trị gia tăng trong Công ty Cổ Phần– Trị giá tính thuế được tính bằng đồng Việt Nam.

– Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế, được đăng trên Báo Nhân dân, đưa tin trên trang điện tử hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân, không đưa tin lên trang điện tử hoặc có phát hành, có đưa tin lên trang điện tử nhưng không thông báo tỷ giá hoặc thông tin chưa cập nhật đến cửa khẩu trong ngày thì tỷ giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá tính thuế của ngày liền kề trước đó.

Trường hợp đối tượng nộp thuế kê khai trước ngày đăng ký Tờ khai hải quan thì tỷ giá tính thuế được áp dụng theo tỷ giá tại ngày đối tượng nộp thuế đã kê khai, nhưng không quá 3 ngày liền kề trước ngày đăng ký Tờ khai hải quan.

Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

V.  Các phương pháp xác định trị giá tính thuế:

– Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu.

– Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt.

– Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu tương tự.

– Phương pháp trị giá khấu trừ.

– Phương pháp trị giá tính toán.

– Phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế.

VI. Trình tự áp dụng các phương pháp xác định trị giá tính thuế:

Trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá tính thuế từ điểm 1.1 đến điểm 1.6 mục V trên đây và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ