Phân loại – Giám định hàng hóa

PHÂN LOẠI GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

CÁC LOẠI HÌNH GIÁM ĐỊNH

1.Tại nơi sản xuất

Giám định nguyên liệu đầu vào. Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chất lượng sản phẩm, tránh lãng phí thời gian, chi phí nguyên vật liệu.

Giám định sản xuất ban đầu. Kiểm tra chất lượng sản phẩm của sản phẩm mẫu, sản phẩm chào hàng so với yêu cầu đặt hàng trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, giúp giảm thiểu thời gian lãng phí, phế liệu, sản xuất lại, trì hoãn đơn hàng, tranh chấp về chất lượng hàng hóa về sau.

Giám định trong quá trình sản xuất. Đảm bảo chất lượng hàng hóa tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Hỗ trợ kiểm soát lỗi và các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Giám định sản phẩm hoàn thiện. Xác định sự phù hợp giữa sản phẩm đã hoàn thiện và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán của hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu.

2. Tại cảng xếp

Giám sát xếp hàng. Giám định số lượng, quy cách, tình trạng hàng hoá, bao bì. Cung cấp bằng chứng cho việc xếp hàng hóa, là căn cứ để thanh quyết toán.

Giám sát chằng buộc, chèn lót trong container tại nhà máy, hoặc trên tàu tại cảng xếp.

3. Tại cảng dỡ

  • Trước khi dỡ hàng/ mở nắp hầm hàng: Giám định tình trạng hàng hóa; cách sắp xếp hàng hoá trên tàu.
  • Trong quá trình dỡ hàng tại tàu: Giám sát quá trình dỡ hàng, giám định tình trạng bao bì, sắp xếp hàng hoá trong hầm hàng, tình trạng hàng tổn thất.
  • Giám sát quá trình bốc xếp hàng hoá trên tầu xuống phương tiện vận tải và vận chuyển tới kho cảng; Giám định số lượng, tình trạng, sắp xếp và bảo quản hàng hoá tại kho cảng.
  • Giám định phục vụ quản lý nhà nước / kiểm tra chuyên ngành

4. Tại chân nhà máy/ công trình

  • Giám định số lượng, khối lượng, chủng loại, quy cách, tình trạng hàng hóa
  • Giám định cảm quan chất lượng
  • Giám định chủng loại, quy cách, mục đích sử dụng
  • Giám định bao bì sản phẩm
  • Giám định xuất xứ của hàng hóa
  • Các loại hình giám định, dịch vụ khác tùy biến theo đặc thù hàng hóa

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ