Thủ tục xác định trước trị giá hải quan 2024

Thủ tục xác định trước trị giá hải quan 2024

Khi có nhu cầu xác định trước trị giá hải quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan trong thời gian ít nhất là 60 ngày trước khi nhập khẩu hàng hóa. Thủ tục xác định trước trị giá hải quan được Tổng cục Hải quan thực hiện miễn phí.

1. Trình tự thực hiện xác định trước trị giá:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

* Hồ sơ xác định trước phương pháp xác định trị giá hải quan:

a) Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch (nếu có): 01 bản chụp;
c) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

d) Các chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch dự kiến đề nghị xác định trước (nếu có): 01 bản chụp;

đ) Các chứng từ có liên quan trong trường hợp phải quy đổi từ trị giá hóa đơn về giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu: 01 bản chụp.

Trường hợp chưa có giao dịch thực tế, tổ chức, cá nhân chưa có các chứng từ nêu tại điểm b, điểm d, điểm đ thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

* Hồ sơ xác định trước mức giá:

a) Đơn đề nghị (theo mẫu số 02/XĐTTG/TXNK Phụ lục VI Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính): 01 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng do tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện giao dịch: 01 bản chụp;

c) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: 01 bản chụp;

d) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa): 01 bản chụp;

đ) Tài liệu kỹ thuật, hình ảnh hoặc catalogue hàng hóa: 01 bản chụp;

e) Chứng từ, tài liệu có liên quan đến giao dịch đề nghị xác định mức giá (nếu có): 01 bản chụp.

Trường hợp người khai hải quan chưa có các chứng từ theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản này thì đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn nguyên tắc, điều kiện áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan.

Bước 2: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Tổng cục Hải quan theo các cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại http://pus.customs.gov.vn

Cách 2: Gửi hồ sơ theo đường bưu điện;

Cách 3: Nộp trực tiếp tại Tổng cục Hải quan.

Bước 3: Trong vòng 30 ngày (đối với trường hợp thông thường) hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh, làm rõ), Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả xác định trước trị giá hoặc từ chối xác định trước trị giá.

2. Từ chối xác định trước trị giá hải quan:

Tổng cục Hải quan có văn bản gửi tổ chức, cá nhân từ chối xác định trước đối với các trường hợp sau:

a) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước trị giá hải quan;

b) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

b.1) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan, thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

b.2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý.

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ