Văn bản pháp quy

STT Số hiệu Mẫu C/O Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 03/2023/TT-BCT Form D Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/02/2023 Tải về
2 AJ Form AJ Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu AJ Bộ Công Thương 23/12/2022 Tải về
3 37/2022/TT-BCT Form AJ Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 quy định QTXX trong HĐ AJCEP Bộ Công Thương 23/12/2022 Tải về
4 2795/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định số 2795/QĐ-BCT ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Na Uy và Thụy Sỹ Bộ Công Thương 16/12/2022 Tải về
5 32/2022/TT-BCT Form RCEP Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định QTXX trong RCEP Bộ Công Thương 18/11/2022 Tải về
6 09/2022/TT-BCT Form VK Thông tư số 09/2022/TT-BCT ngày 01/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc Bộ Công Thương 01/06/2022 Tải về
7 10/2022/TT-BCT Form D Thông tư số 10/2022/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 01/06/2022 Tải về
8 05/2022/TT-BCT Form RCEP Danh mục cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu RCEP Bộ Công Thương 18/02/2022 Tải về
9 05/2022/TT-BCT Form RCEP Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực Bộ Công Thương 18/02/2022 Tải về
10 02/2021/TT-BCT Form EUR.1 UK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Bộ Công Thương 11/06/2021 Tải về
11 19/2020/TT-BCT Form D Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/08/2020 Tải về
12 1949/QĐ-BCT Form EUR.1 QUYẾT ĐỊNH Đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu Bộ Công Thương 24/07/2020 Tải về
13 11/2020/TT-BCT Form EUR.1 Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) Bộ Công Thương 15/06/2020 Tải về
14 08/2020/TT-BCT Form VN-CU Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba Bộ Công Thương 08/04/2020 Tải về
15 07/2020/TT-BCT Form AANZ Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân Bộ Công Thương 30/03/2020 Tải về
16 06/2020/TT-BCT Form CPTPP Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Bộ Công Thương 24/03/2020 Tải về
17 3624/QĐ-BCT Văn bản pháp luật chung về C/O Quyết định về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D điện tử Bộ Công Thương 09/12/2019 Tải về
18 25/2019/TT-BCT Form D Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Bộ Công Thương 14/11/2019 Tải về
19 21/2019/TT-BCT Form AHK Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc Bộ Công Thương 08/11/2019 Tải về
20 13/2019/TT-BCT Form AK Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc Bộ Công Thương 31/07/2019 Tải về

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ