Thủ Tục Nhập Khẩu Cá Đông Lạnh Nguyên Con

Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước.

 

White Lotus Logistics tư vấn Quý Khách hàng các bước Thủ tục nhập khẩu cá đông lạnh nguyên con cần có như sau:

Cá đông lạnh ngon chẳng kém cá tươi
Thủ Tục Nhập Khẩu Cá Đông Lạnh Nguyên Con

 

1. Kiểm tra Shipper (Doanh nghiệp bán hàng) có đăng ký “Giấy phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam hay chưa.

2. Doanh nghiệp nhập khẩu xin “Giấy phép nhập khẩu” trước khi hàng hóa nhập về cảng Hồ Chí Minh

3. Đăng ký “Giấy phép kinh doanh” tại Tổng Cục Thủy sản

  • Tham chiếu thêm Thông Tư 26/2016/TT- BNNPTNT ngày 30/06/2016, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn quy định về “Kiểm dịch động vật; thủy sản (được sửa đổi bổ sung Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNN, ngày 25/12/2018.

4. Hồ sơ đăng ký thủ tục nhập khẩu cá đông lạnh

Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là chủ hàng) khi nhập khẩu sản phẩm động vật có trong Danh mục sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch tại đơn vị kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cơ quan Thú Y vùng VI.

  • Đơn khai báo kiểm dịch (Mẫu số 03TS, phụ lục V của TT 26/2016TT-BNNPTNT, ngày 30/06/2016);
  • Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu ((Health Certificate)
  • Văn bản đồng ý kiểm dịch nhập khẩu của Cục Thú Y (nếu có).
  • Hợp đồng thương mại (Sales Contract)/ Invoice /Packing list / Vận đơn
  • Ghi chú: Giấy phép của cơ quan CITES, nếu sản phẩm liên quan hàng hóc thuộc diện CITES.
  • Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị kiểm dịch xác nhận vào đơn khai báo kiểm dịch để chủ hàng làm thủ tục với Cơ quan Hải quan.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì KDĐV được phân công hướng dẫn chủ hàng hoàn thiện hồ sơ.

Điều 13: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để tiêu thụ trong nước (Tham chiếu Điều 13/ TT26/2016TT-BNNPTNT, ngày 30/06/2016)

1. Đăng ký kiểm dịch

a) Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này đến Cục Thú y. Hình thức gửi hồ sơ: Gửi qua đường bưu điện hoặc thư điện tử, fax sau đó gửi hồ sơ gốc hoặc gửi trực tiếp;

b) Cục Thú y gửi văn bản đồng ý kiểm dịch qua thư điện tử cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu.

2. Khai báo kiểm dịch

a) Sau khi Cục Thú y có Văn bản đồng ý, chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ khai báo kiểm dịch theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 của Thông tư này đến cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu trước khi hàng đến cửa khẩu nhập;

b) Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thông báo cho chủ hàng thời gian, địa Điểm tiến hành kiểm dịch, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh theo quy định.

3. Chuẩn bị nơi cách ly kiểm dịch động vật thủy sản nhập khẩu

a) Chủ hàng có trách nhiệm bố trí địa Điểm cách ly kiểm dịch;

b) Nơi cách ly kiểm dịch được bố trí tại địa Điểm bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, được cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu kiểm tra và giám sát trong thời gian nuôi cách ly kiểm dịch. Trường hợp động vật thủy sản nuôi ở lồng, bè trên biển thì phải được nuôi cách ly ở lồng, bè cách biệt với khu vực nuôi trồng thủy sản; nếu động vật thủy sản nuôi tại cơ sở trên đất liền phải được nuôi cách ly ở bể, ao riêng biệt.

c) Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu có trách nhiệm kiểm tra Điều kiệu vệ sinh thú y bảo đảm Điều kiện để cách ly kiểm dịch và thông báo kết quả kiểm tra cho chủ hàng, Cục Thú y qua thư điện tử hoặc fax, sau đó gửi bản chính.

4. Nội dung kiểm dịch

a) Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Luật thú y;

b) Đối với động vật thủy sản sử dụng làm giống: Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Đối với động vật thủy sản thương phẩm: Lấy mẫu giám sát chất tồn dư độc hại theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; chỉ lấy mẫu xét nghiệm bệnh thủy sản nếu phát hiện động vật thủy sản có dấu hiệu mắc bệnh được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Thời gian nuôi cách ly kiểm dịch: Không quá 10 ngày đối với động vật thủy sản làm giống, không quá 03 ngày đối với động vật thủy sản thương phẩm kể từ ngày cách ly kiểm dịch; trường hợp kéo dài hơn thời gian nêu trên thì cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thông báo đến chủ hàng bằng văn bản và nêu rõ lý do;

đ) Đối với sản phẩm động vật thủy sản: Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với sản phẩm thủy sản đạt yêu cầu, thông báo cho chủ hàng, cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến và để chủ hàng hoàn thiện thủ tục hải quan; trường hợp kéo dài hơn 05 ngày làm việc thì cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thông báo đến chủ hàng bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Ngay sau khi kết thúc thời gian nuôi cách ly kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu đối với động vật khỏe mạnh, các xét nghiệm bệnh theo quy định đạt yêu cầu, thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến và để chủ hàng hoàn thiện thủ tục hải quan;

c) Thông báo cho cơ quan kiểm dịch động vật nơi đến qua thư điện tử hoặc fax các thông tin gồm: Số Giấy chứng nhận kiểm dịch, ngày cấp, số lượng hàng ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

6. Thông báo vi phạm: Trường hợp phát hiện lô hàng Vi phạm các chỉ tiêu được kiểm tra, Cục Thú y thông báo bằng Văn bản cho cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu tiến hành Điều tra nguyên nhân, yêu cầu có hành động khắc phục và báo cáo kết quả. Chủ hàng có trách nhiệm thực hiện việc xử lý lô hàng vi phạm theo hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu.

 

Hãy kết nối với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ 24/7. Cell phone || (+84) 903 712 368, CEO Ms. Tran Thi Thuy Trang

Chúng tôi luôn tri ân và biết ơn bạn, luôn đồng hành và phát triển bền vững cùng bạn.

 

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ