Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN NHẬP KHẨU

Động vật

Tổ chức, cá nhân làm thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu nộp hồ sơ tại Đơn vị khai báo kiểm dịch.
Hồ sơ bao gồm:
– Đơn khai báo kiểm dịch (03 bản), mẫu 3 của thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;
– Văn bản chấp thuận kiểm dịch của Cục Thú y (bản chính);
– Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu (bản chính);

 

Sản phẩm động vật

Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là chủ hàng) khi nhập khẩu sản phẩm động vật có trong Danh mục sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch nộp hồ sơ khai báo kiểm dịch tại đơn vị kiểm dịch cửa khẩu thuộc Cơ quan Thú y vùng VI.
Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn khai báo kiểm dịch (mẫu số 3 phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT, ngày 30/6/2016);
b) Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu;
c) Văn bản đồng ý kiểm dịch nhập khẩu của Cục Thú y (nếu có).
– Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Đơn vị kiểm dịch xác nhận vào đơn khai báo kiểm dịch để chủ hàng làm thủ tục với Cơ quan Hải quan.
– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì KDVĐV được phân công hướng dẫn chủ hàng hoàn thiện hồ sơ.
Thủ tục xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn thi hành theo thông tư số 25/2016/BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016
Thủ tục xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản thi hành theo thông tư số 26/2016/BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016
Hải quan 1 cửa: Thủ tục cấp giây chứng nhận sản phẩm động vật xuất khẩu

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ