Thủ tục xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn

XUẤT KHẨU ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN

Động vật

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm thủ tục kiểm dịch động vật xuất khẩu, nộp hồ sơ khai báo kiểm dịch tại đơn vị kiểm dịch.
Hồ sơ bao gồm:
– Đơn khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu (mẫu 2) được quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Yêu cầu về vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có).
– Mẫu giấy Chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu (nếu có);

Sản phẩm động vật

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu nộp hồ sơ tại Đơn vị khai báo kiểm dịch.
Hồ sơ bao gồm:
– Đơn khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu (mẫu 2) được quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Yêu cầu về vệ sinh thú y của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng (nếu có).
– Mẫu giấy Chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu (nếu có);

Thủ tục xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn thi hành theo thông tư số 25/2016/BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016
Thủ tục xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản thi hành theo thông tư số 26/2016/BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016
Hải quan 1 cửa: Thủ tục cấp giây chứng nhận sản phẩm động vật xuất khẩu

Nguồn: Chi Cục Thú Y Vùng 6

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ