Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam

Danh sách các doanh nghiệp của 24 nước đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật vào Việt Nam.

STT Quốc gia Ngày cập nhật File danh sách
1 ARGENTINA 14/03/2023  Tải về
2 AUSTRALIA 27/03/2023  Tải về 
3 AUSTRIA 18/07/2022  Tải về
4 BELGIUM 22/02/2023  Tải về
5 BRAZIL 31/03/2023  Tải về
6 CANADA 01/02/2023  Tải về
7 DENMARK 15/03/2023  Tải về
8 FRANCE 01/11/2022  Tải về
9 GERMANY 11/01/2023  Tải về
10 HUNGARY 21/12/2022  Tải về
11 INDIA 11/11/2022  Tải về
12 IRELAND 12/04/2021  Tải về
13 ITALY 17/01/2022  Tải về
14 JAPAN 30/12/2022  Tải về
15 KOREA, REPUBLIC OF 27/05/2022  Tải về
16 LITHUANIA 01/02/2023  Tải về
17 MALAYSIA 07/07/2020  Tải về
18 THE NETHERLANDS 11/01/2023  Tải về
19 NEW ZEALAND 26/07/2022  Tải về
20 POLAND 22/02/2023  Tải về
21 SPAIN 18/07/2022  Tải về
22 UNITED STATES 31/03/2023  Tải về
23 RUSSIA 03/04/2023  Tải về
24 MEXICO 12/07/2022  Tải về

 

NGUỒN: CHI CỤC THÚ Y VÙNG 6

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ