Đại lý tại Yemen

Address: Yemen, Sana’a – Haddah area 50st.
Tel. +967 1 429154 | Fax +967 1 429155 | P.O. Box 8246
Emails:   info@packford.com    packford@yemen.net.ye
packfordinternational@gmail.com
Mobile/WhatsApp: +967 735510762 | +967 738555 292

Email: packfordinternational@gmail.com; info@packford.com, packfordint@y.net.ye,

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ