Đại lý tại Campuchia

Tahsinul HUQ   |    General Manager

Swift Freight Logistics Limited
Plot 61, Street 570-331, Sangkat Boeung Kok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh 12152, Cambodia
Tel: +855 23 991 228, +855 23 982 228, |  Fax: + 855 23 998 228  |  Mob: + 855 15 28 00 88, + 855 95 28 00 88
e-mail: tahsinul.huq@swiftfreightlogistics.com  |  web: www.swiftfreightlogistics.com

AIR SEA FREIGHT (CAMBODIA) Co.,Ltd
New Address : New world village No.26 Road # 1, Sangkat Toek Tlaar, Khan Sensok. Phnom Penh .
Tel : [855] 23 900367 | Tel : [855] 23 900 369    / www.asfcambodia.com
Mr. Peng Thay 蔡炳 | Station  Manager
Mobile: [855] 12 235 400 | E-mail: pengthay@asfcambodia.com | Skype: chailyly |
‘Info / ASF Cambodia’ <info@asfcambodia.com>
mom <mom@keenway.org>/vichvy@keenway.org/Seka – ASF Cambodia operation5@asfcambodia.comASF-Cambodia-Veasna veasna@asfcambodia.com
ASF-Operation <operation4@asfcambodia.com>,
ASF-Cambodia-Sale1 <sale1@asfcambodia.com>,
Info -ASF Cambodia <info@asfcambodia.com>,
Seka – ASF Cambodia <operation5@asfcambodia.com>,
Mr. Veasna Phon
[ OPERATION SUPERVISOR : AIR / SEA ] IMP & EXP.
Phone : Mobile: [855] 98 48 46 45  / [855] 12 48 46 45
E-mail : veasna@asfcambodia.com
Skype : Phon.Veasna
New office Ads : No.51 block1765, Road Ang taminh S.K Kakab, K. Posenchey, Phnom Penh, Cambodia .
Tel : ( +855 ) 23 900 367 / 023 900 369
Website : www.asfcambodia.com
WE ARE A MEMBER OF –  FCN GROUP, WWPC & 3F NETWORK
WE RESERVE YOUR SERVICE WITH PROTECTION  NETWORK .

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ