Đại lý tại Hàn Quốc

Awards Shipping Agency (Korea) Ltd.
Bo Moon Bldg., 4th Floor, 252-4, Bo Moon-Dong, 5-Ga, Sung Book-Gu, Seoul, 136-085, Korea
T +82-(0)2-928-1625          F +82-(0)70-7950-3696
M+82-(0)10-4087-9710      E exoper3@hkkorea.co.kr
Web   : www.koreanforwarder.com & http://www.hkkorea.co.kr
HANJOO SHIPPING INT’L CO ., LTD
RM NO.810, VABIEN-III BLDG, 86,
TONGIL-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA
TEL: 82 2 777 3041 / FAX: 82 2 773 3046
PIC: S H , KIM or Ashley
e-mail : shhkim@hanjooshipping.com
e-mail: hanjoo@hanjooshipping.com
PIC: MS. Jiae Park
TEL:070-8708-1997 FAX:02-773-3046
E-MAIL: op1@hanjooshipping.com

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ