Đại lý tại Philippine

Christopher Cadano
CEO/Licensed Customs Broker
PRC No. 003430 / ICARE No. B-23121002-13
______________________________________________________________________
CADANO CARGO TRANSPORT SERVICES INC.
Unit 404, 4Th floor CYA Building, Barangay 75,      Email Add.   chris.cadano@cadanocargo.com
No. 282 Edsa Extension, Pasay City, Philippines  MSN Id.        chris.cadano@cadanocargo.com
Tel No.   632-8547227/ 632-8549042                 Skype I.d.    chris.cadano
632-8548515/ 632-8548480                  Facebook.   cadano cargo transport services inc
Tel/Fax No. 632-8549116                                    BB Pin No.    28F059C3
“Your Cargo Specialist”                              Homepage   www.cadanocargo.com
MARICEL S. COLASITO
Sea Operation In-Charge/ Licensed Customs Broker
PRC No.6657
Mobile No. 09175328291/09078861238
Direct Line (632) 854-9116
__________________________________________________________________________
CADANO CARGO TRANSPORT SERVICES INC.
Unit 404, 4Th floor CYA Building, Brgy 75,                       Email Add.  sea.operation@cadanocargo.com
No. 282 Edsa Extension, Pasay City, Philippines              MSN Id       colasito_maricel@yahoo.com
Tel No.          632-8548480/ 632-8547227/854-8480      Skype I.d.    maricel_colasito
Tel/ Fax No.   632-8549116                                          Website.     www.cadanocargo.com
Direct.  09175328291                                                   Facebook:  cadano cargo transport services inc
Warehouse:   Dona Eusebia Building, No. 0611 ,
Quirino Avenue, San Dionisio, Paranaque City
Tel No. 632-5198599
Fax No. 632-5530147
RTFJ MOVERS INC
Block 4 Lot 9 Saint Joseph Ave. Cor.
Saint Edward Street, Saint Joseph Subd.
Pulang Lupa Dos Las Piñas City 1742
Tel: (02) 3596278
Tel / Fax (02) 5526175
Mobile no : 09295909565
Website : www.rtfjmovers.com.ph
Email: arlyn@rtfjmovers.com.ph
arlyn_twenty2@yahoo.com
arlynarellano2015@gmail.com
annie@rtfjmovers.com.ph
remy@rtfjmovers.com.ph

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ