Đại lý tại Anh

Excel Airfreight, A Trading Division of Excel Shipping Ltd.
Unit D1, Dolphin Industrial Estate,
Windmill Road,
Sunbury-on-Thames, Middlesex,
TW16 7HE,
United Kingdom.
Office Tel: 00 44 (0) 1932 778 134 | Direct Tel: 00 44 (0) 1932 212 666
Excel Airfreight, A Trading Division of Excel Shipping Ltd.
Unit D1, Dolphin Industrial Estate,
Windmill Road,
Sunbury-on-Thames, Middlesex,
TW16 7HE,
United Kingdom.
Office Tel: 00 44 (0) 1932 778 134 | Direct Tel: 00 44 (0) 1932 212 666
Pauline Davie
Excel Shipping Ltd.
Suite 11A, Phoenix House
Christopher Martin Road
Basildon, Essex, SS14 3EZ
United Kingdom
Tel: +44 1268 645 066
www.excelshipping.com

LeeM@excelshipping.com – Mr . Lee Marman

Jerin Joy
LITCO CONTAINER LINE PTE. LTD.
Mob   : +919544881883 (whatsapp)
Email : vietnam@litcoline.com
Skype: JERIN JOY (live:80989bb3919c93)
Laura O’Sullivan

Operations

T: +44(0)1268 243610 / DDI: +44(0)1268 243614 / E: laura@brunelshipping.co.uk
W: www.brunelshipping.co.uk

BRUNEL SHIPPING AND LINER SERVICES (LONDON) LTD.
Wilson House, Bentalls, Basildon, Essex. SS14 3BX. United Kingdom
Pic: Laura O’Sullivan-Operations
T: +44(0)1268 243610/DDI:+44(0)1268 243614
E:  Laura O’Sullivan laura@brunelshipping.co.uk
E:  Richard Doubtfire <Richard@brunelshipping.co.uk
W: www.brunelshipping.co.uk
Sovereign Cargo Ltd
01323 735300
Office: Unit J4 Franklin House, Chaucer Business Park, Dittons Road, Polegate, East Sussex, BN26 6QH
Warehouse: Swadlincote Road, Woodville, Swadlincote, Derbyshire, DE11 8DD, United Kingdom
PIC: Johnjoe Wentworth
Contact: warehouse@sovcargo.co.uk
www.sovcargo.co.uk

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ