Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt 2024

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt 2024

2.2.1. Trường hợp áp dụng: Nếu không xác định được trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch dẫn trên thì trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu được xác định theo phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.

2.2.2. Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt được thực hiện như Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự tại mục 2.3 sau đây, trong đó cụm từ “hàng hóa nhập khẩu tương tự” được thay thế bằng cụm từ “hàng hóa nhập khẩu giống hệt”.

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ