Thủ tục ưu đãi thuế NK đối với vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa trả lời và hướng dẫn Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi thuế NK đối với vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

Tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế NK quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Tại phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thủy An (Cục Hải quan Thừa Thiên Huế). Ảnh: N.Linh
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thủy An (Cục Hải quan Thừa Thiên Huế). Ảnh: N.Linh

Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định: “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư quy định tại điểm a, b, c khoản này được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

a) Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy tại Phụ lục 1 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) hoặc dự án đầu tư quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

c) Dự án đầu tư của DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ.

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử. Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Hết thời hạn miễn thuế 5 năm, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết”.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc miễn thuế NK này không áp dụng đối với dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13, 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần Kim Long Motors Huế căn cứ địa bàn, mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư, đối chiếu với quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi NK hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nguồn: Hải quan Online

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ