Hướng dẫn khai hải quan khi xuất cảnh 2024

Hướng dẫn khai hải quan khi xuất cảnh

– Tờ khai hải quan được phát trước trên máy bay, hoặc đặt ở vị trí trước khu làm thủ tục của cơ quan hải quan.

– Người xuất cảnh thực hiện khai Tờ khai Hải quan theo hướng dẫn khai các tiêu chí/ô trên tờ khai hải quan dùng cho xuất nhập cảnh

Khai đầy đủ thông tin vào các ô trên các trang 02, trang 03 của Tờ khai Hải quan trước khi làm thủ tục với các cơ quan Hải quan tại cửa khẩu theo từng lần xuất cảnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai của mình; ghi rõ ràng, không được tẩy xóa, sửa chữa; không sử dụng bút chì, bút mực đỏ để khai.

– Nếu có hàng hóa tạm xuất- tái nhập mang theo để phục vụ mục đích chuyến đi khai tại ô số 10; công chức hải quan sẽ yêu cầu hành khách khai trên Tờ khai hải quan giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (đính kèm).

Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

– Thông tư số 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

– Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTC ngày 02/12 02/2018 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh (Hợp nhất hai Thông tư số 120 và Thông tư 52- Điều 4: Quy định việc khai trên tờ khai hải quan).

– Phụ lục IV: Mẫu tờ khai hải quan, phụ lục tờ khai hải quan giấy và hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu thông tin trên các Biểu mẫu (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ