Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) là một trong những Hiệp định cơ bản của AEC, được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực từ ngày 17/5/2010, có tiền thân là Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992.

ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan.

Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và sau này tiếp tục thực hiện ATIGA

Các đặc điểm chính của ATIGA:

 • Trong ATIGA, các nước ASEAN dành cho nhau mức ưu đãi tương đương hoặc thuận lợi hơn mức ưu đãi dành cho các nước đối tác trong các Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mà ASEAN ký (các FTA ASEAN+)
 • Ngoài các cam kết về thuế quan, ATIGA cũng bao gồm nhiều cam kết khác như: xóa bỏ các hàng rào phi thuế quan, quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thương mại, hải quan, các tiêu chuẩn và sự phù hợp, các biện pháp vệ sinh dịch tễ.
 • Biểu cam kết cắt giảm thuế quan trong ATIGA của mỗi nước (Phụ lục 2 của Hiệp định) bao gồm toàn bộ các sản phẩm trong Danh mục hài hóa thuế quan của ASEAN (AHTN) và lộ trình cắt giảm cụ thể cho từng sản phẩm trong từng năm. Do đó, so với CEPT, cam kết thuế quan trong ATIGA rất rõ ràng và dễ tra cứu.

  Văn kiện Hiệp định:Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

  Phụ lục 1 – Danh sách các biện pháp thông báo (tiếng Anh)

  Phụ lục 2 – Biểu thuế quan

  Bru-nây  (tiếng Anh)

  Cam-pu-chia  (tiếng Anh)

  In-đô-nê-xi-a  (tiếng Anh)

  Lào  (tiếng Anh)

  Ma-lai-xi-a  (tiếng Anh)

  Mi-an-ma  (tiếng Anh)

  Phi-lip-pin  (tiếng Anh)

  Xin-ga-pore  (tiếng Anh)

  Thái lan  (tiếng Anh)

  Việt Nam  (tiếng Anh)

  Phụ lục 3 – Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng  (tiếng Anh)

  Phụ lục 3 – Tệp đính kèm 1 – Quy tắc xuất xứ đối với các sản phẩm dệt may  (tiếng Anh)

  Phụ lục 4 – Các sản phẩm ITA trong AHTN 2007  (tiếng Anh)

  Phụ lục 5 – Các nguyên tắc và chỉ dẫn tính toán hàm lượng giá trị khu vực trong ATIGA  (tiếng Anh)

  Phụ lục 6 – Hướng dẫn thực hiện Cộng gộp từng phần theo quy định của Điều 30(2) Quy tắc xuất xứ cộng gộp trong ASEAN  (tiếng Anh)

  Phụ lục 7 – Quy tắc xuất xứ mẫu D và ghi chú  (tiếng Anh)

  Phụ lục 8 – Các thủ tục chứng nhận hoạt động  (tiếng Anh)

  Phụ lục 9 – Danh sách các biện pháp kiểm dịch động thực vật  (tiếng Anh)

  Phụ lục 10 – Các địa chỉ liên hệ được chỉ định để thực hiện biện pháp kiểm dịch động thực vật theo Chương 8 ATIGA  (tiếng Anh)

  Phụ lục 11 – Danh sách các Hiệp định bị thay thế  (tiếng Anh)

  Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), ngày 22/1/2019  (tiếng Anh)

  Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

  Nghị định thư về Đối xử đặc biệt với Gạo và Đường, 23 tháng 8 năm 2007  (tiếng Anh)

  Nghị định thư đầu tiên sửa đổi Nghị định thư về thỏa thuận đặc biệt đối với các sản phẩm nhạy cảm và sản phẩm nhạy cảm cao), 3 tháng 9 năm 2004  (tiếng Anh)

  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) để xóa bỏ thuế nhập khẩu, 31 tháng 1 năm 2003  (tiếng Anh)

  Nghị định thư về việc thực hiện Danh mục loại trừ tạm thời theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT), Singapore, 22-25 tháng 11 năm 2000  (tiếng Anh)

  Nghị định thư về những thỏa thuận đặc biệt đối với các sản phẩm nhạy cảm và nhạy cảm cao, Singapore, 30 tháng 9 năm 1999  (tiếng Anh)

  Nghị định thư về các thủ tục thông báo  (tiếng Anh)

  Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi đối với hàng hóa quá cảnh, Hà Nội, 16 tháng 12 năm 1998  (tiếng Anh)

  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995  (tiếng Anh)

  Nghị định thư về việc gia nhập của nước CHXHCN Việt Nam vào Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995  (tiếng Anh)

  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995  (tiếng Anh)

  Nghị định thư về việc gia nhập của nước CHXHCN Việt Nam vào Hiệp định khung về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995  (tiếng Anh)

  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Thỏa thuận ưu đãi thương mại ASEAN, Bangkok, 15 tháng 12 năm 1995 (CEPT)  (tiếng Anh)

  Hiệp định khung về Tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN, Singapore, 28 tháng 1 năm 1992  (tiếng Anh)

  Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực Thương mại Tự do ASEAN, 28 tháng 1 năm 1992 (CEPT)  (tiếng Anh)

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ