Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)

Quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản được thiết lập vào năm 1973 thông qua Diễn đàn ASEAN – Nhật Bản, sau đó được chính thức hóa vào tháng 3 năm 1977. Kể từ đó, hợp tác kinh tế trên mọi lĩnh vực đã đạt được những tiến bộ đáng kể.

Nhật Bản cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN được thể hiện rõ qua các sáng kiến ​​và hỗ trợ nhiều hoạt động cụ thể và cùng có lợi. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của ASEAN cũng góp phần vào việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản.

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện (CEP) giữa ASEAN và Nhật Bản đã được Lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản ký vào ngày 8 tháng 10 năm 2003 tại Bali trong Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Theo thỏa thuận khung này, tất cả các Bên đã cam kết thực hiện CEP giữa ASEAN và Nhật Bản, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, tạo ra một thị trường lớn hơn và hiệu quả hơn với nhiều cơ hội hơn và quy mô kinh tế lớn hơn, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn đối với vốn và nhân tài, vì lợi ích chung. .

Sau khi Thỏa thuận khung được ký kết, các cuộc đàm phán về Hiệp định CEP ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) đã được bắt đầu vào tháng 4 năm 2005, và sau 11 vòng đàm phán, về cơ bản đã kết thúc vào tháng 11 năm 2007.

Các nước thành viên ASEAN và Nhật Bản đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) vào ngày 14 tháng 4 năm 2008.

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2008.

Hiệp định về Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản 2008

Phụ lục 1 – Biểu cam kết cắt giảm thuế quan (tiếng Anh)

Brunei (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Nhật Bản  (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Phụ lục 2 – Quy tắc cụ thể về sản phẩm

Phụ lục 3 – Sản phẩm công nghệ thông tin

Phụ lục 4 – Thủ tục cấp CO

Phụ lục 5 – Chương trình tiến hành hợp tác kinh tế

 

Nghị định thư thứ nhất sửa đổi AJCEP (tiếng Anh)

Phụ lục 1 – Mục lục (tiếng Anh)

Phụ lục 2 – Cam kết cụ thể về Dịch vụ và Đầu tư (tiếng Anh)

Brunei (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Nhật Bản (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Phụ lục 3 – Các ngoại lệ của nguyên tắc đối xử MFN (tiếng Anh)

Phụ lục 4 – Các bên liên quan đến đoạn 3, Điều 50.3 (tiếng Anh)

Phụ lục 5 – Cam kết cụ thể về Di chuyển thể nhân (tiếng Anh)

Brunei (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Nhật Bản (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

 

Trang web về AJCEP của ASEAN: http://ajcep.asean.org/

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện, ký tại Phnom Penh ngày 5 tháng 11 năm 2002 (tiếng Anh)

Thỏa thuận khung về đối tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhật Bản 2003

Thông báo về việc thay đổi Form C/O AJ với các nước ASEAN (2014)

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ