Hướng dẫn nộp thuế và phí trong trường hợp vượt định mức miễn thuế 2024

Hướng dẫn nộp thuế và phí trong trường hợp vượt định mức miễn thuế 2024

Trong trường hợp hành lý mang theo vượt quy định định mức miễn thuế, du khách sẽ phải đóng thuế nhập khẩu cho phần vượt theo quy định.

*Về mã HS và thuế nhập khẩu:

Để tính mức thuế của mặt hàng cần đóng thuế, trước hết du khách phải xác định mã hàng hóa của mặt hàng và mức thuế suất của mặt hàng đó. Việc xác định mã số HS và thuế suất của một mặt hàng cụ thể phải căn cứ vào thành phần cấu tạo, mô tả hàng hóa, và thực tế hàng hóa.

Đề nghị người nhập cảnh nghiên cứu các tài liệu sau đây để xác đinh mã số HS và thuế nhập khẩu của mặt hàng nhập khẩu:

– Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa ; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

– Phụ lục II: Sáu qui tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC

*Cách tính thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu phải nộp= (Số lượng đơn vị mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan) x (Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa) x Thuế suất.

Căn cứ pháp lý:

1.  Điều 7 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

2. Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa ; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

4. Phụ lục II: Sáu qui tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC).

5.  Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ