Hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là Diễn đàn được tổ chức nhằm thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nâng cao năng lực HTX nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng thời, thảo luận, thống nhất đến các địa phương, các doanh nghiệp, HTX và đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ tham gia thực hiện tốt các mục tiêu đề ra tại Đề án “Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 – 2025″ tại quyết định 854/QĐ-TTg ngày 19/7/2022.

Theo đề án, tổ chức diễn đàn thích ứng biến đổi khí hậu là hoạt động thường niên. Theo đó, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) xây dựng tài liệu hướng dẫn các HTX áp dụng biện pháp canh tác giảm phát thải khí nhà kính.

Mục tiêu chung của đề án là: nâng cao năng lực chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL.

Xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu (nguồn: Báo Đồng Tháp)

Phấn đấu đến năm 2025: 100% hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; mỗi tỉnh có từ 3 – 5 mô hình hợp tác xã nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; thúc đẩy hợp tác xã nông nghiệp trong vùng áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; hình thành các diễn đàn chia sẻ về các mô hình thích ứng hiệu quả biến đổi khí hậu.

Diễn đàn cũng giành thời gian quan trọng để thảo luận về kế hoạch triển khai Đề án 854 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL, trong đó tập trung vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực cho hợp tác xã nông nghiệp và các thành viên hợp tác xã; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cho các hợp tác xã; Phát triển sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các HTX nông nghiệp và thành viên hợp tác xã…

Nguồn: Bộ tài nguyên và môi trường

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ