Đồng bộ các giải pháp quản lý chất thải

Để quản lý chất thải, nhất là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản pháp lý điều chỉnh đồng thời có kế hoạch triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Theo phản ánh của cử tri thành phố Đà Nẵng, hiện nay số lượng rác thải ra ở nước ta vô cùng lớn, theo thống kê đến tháng 01 năm 2022 trung bình có gần 35.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 34.000 tấn chất thải sinh hoạt nông thôn thải ra mỗi ngày. Do đó, cử tri kiến nghị cần có những giải pháp cụ thể để hạn chế việc sử dụng các loại nhựa, túi ni lông sử dụng một lần và nâng cao hệ thống về việc tái chế, thay thế rác thải nhựa thành giấy để bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian qua đã tham mưu, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản liên quan đến quản lý chất thải, trong đó có chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa. Trong đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT đã quy định cụ thể về lộ trình hạn chế sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tiêu chí và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì thuộc danh mục quy định phải tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc; phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường…

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó sẽ hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được phân thành các loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế;  Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, tăng cường thu hồi, tái sử dụng, tái chế chất thải. Từng bước thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tính dựa trên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và đã được phân loại theo quy định nhằm thúc đẩy người dân giảm thiểu lượng chất thải phát sinh, đồng thời khuyến khích người dân phân loại tại nguồn theo quy định.

Đồng thời, tổ chức triển khai quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì thuộc danh mục quy định phải tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc; hướng dẫn thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì theo quy định. Việc triển khai nội dung này sẽ làm tăng hiệu quả tái chế chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Cùng với đó là thúc đẩy các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư, sản xuất, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường thay thế cho 16 các bao bì, sản phẩm khó phân hủy. Triển khai chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế đối với các sản phẩm, vật liệu thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông khó phân hủy và vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu/nộp thuế bảo vệ môi trường và chống gian lận thương mại để bảo hộ các sản phẩm đã được công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Bộ cũng đôn đốc các địa phương triển khai các chính sách hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng túi ni lông sang các loại túi giấy và bao gói khác; thúc đẩy thị trường tiêu thụ túi thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn, đặc biệt là nhóm sản xuất quy mô hộ gia đình.

Bên cạnh đó là tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050, trong đó có ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, thân thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng; giảm thiểu và có lộ trình chấm dứt sử dụng túi ni lông khó phân hủy.

Đẩy nhanh tiến độ ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý chất thải rắn của Thủ tướng Chính phủ. Việc triển khai Đề án, Chỉ thị nêu trên sẽ bao gồm các giải pháp tổng thể, toàn diện để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại Việt Nam cũng như thúc đẩy triển khai công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện môi trường, xử lý chất thải rắn kết hợp với thu hồi năng lượng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa.

Tiếp tục tham gia và đề xuất các cơ chế hợp tác toàn cầu và khu vực về giảm rác thải nhựa tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các thỏa thuận quốc tế, diễn đàn khu vực về giảm rác thải nhựa. Tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế song phương, đa phương và các đối tác khác nhằm triển khai các dự án về quản lý chất thải, chất thải nhựa tại Việt Nam.

Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Bài viết liên quan

Bất cứ điều gì bạn cần, chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Giải pháp hậu cần

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng của chuỗi cung ứng.

Liên hệ chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tận tâm của chúng tôi đang ở đây cho bạn.

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu nhận báo giá thuế quan nội địa từ chúng tôi.

Cuộn lên trên cùng

Yêu cầu báo giá dịch vụ